Portfolio

Meer informatie: zie LinkedIn

Kenniscahier De Lichtkogel Rijkswaterstaat, programma Strategische Verkenningen: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/veranderen-voor-de-toekomst/strategische-verkenningen/index.aspx

Thema’s
 • Big Data: hoe slimme combinaties van gegevens nieuwe inzichten opleveren;
 • Gezonde Verstedelijking: de invloed van ruimtelijke inrichting op gezondheid van stadsbewoners;
 • Synchromodaal Transport: flexibel inzetten van weg, water en spoor;
 • Klimaatverandering: Nederland warmt op! Zijn we wel voldoende voorbereid?
 • Verbeelding van de Toekomst: beeld als breekijzer voor nieuw beleid;
 • Robots in de openbare ruimte;
 • Denken in levenscyclus van infrastructuur;
 • Zelfredzaamheid of zorgplicht;
 • Eigen kracht: Noord-Nederlandse antwoorden op vragen van de 21e eeuw;
 • Klimaatneutraal: op weg naar een klimaatneutraal Nederland.
 • ‘Reistijd: Anders denken over reistijd’-2018 (over vormen van tijdsbeleving); http://publicaties.minienm.nl/documenten/lichtkogel-trenddossier-anders-denken-over-reistijd
 • ‘Wie ontwerpt de algoritmen?’-2018 (over de maatschappelijke impact van artificial intelligence); http://publicaties.minienm.nl/documenten/lichtkogel-trendcahier-wie-ontwerpt-de-algoritmen

Nieuwsbrief Noordzee Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee- IDON: https://www.noordzeeloket.nl/beleid/interdepartementaal

Thema’s

Nieuwsbrief Agenda IJsselmeergebied 2050 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/documentatie /nieuwsbrieven/2017/06/15/nieuwsbrief-1

Thema’s

Magazine Circulair Terreinbeheer Biomassa Alliantie: https://circulairterreinbeheer.nl/

Thema’s
 • Pilots over bermmaaisel als bodemverbeteraar in de landbouw;
 • Pilots over bermmaaisel als grondstof voor de biobased economy.
 • Magazine ‘Transitie met Boerenverstand’- 2018 (over de uitvoering van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel); https://circulairterreinbeheer.nl/magazine-2-0-2/

Magazine Blauwdruk 2050 Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw -NISS. Interviews en artikelen over de maritieme wereld voorbij de horizon: http://www.niss100.nl/magazine

Thema’s
 • Het doe-het-zelfschip (over toekomstig scheepsontwerp);
 • Draadloos ambacht (scheepswerf van de toekomst);
 • Schepen die hun waarde behouden (over recycling).

Magazine Ocean Summit -Topsector Water & Maritiem- Sport en Science;
(http://www.topsectorwater.nl/magazine-ocean-summit/)

Thema’s

Impressie NICO expeditie –Netherlands Initiative Changing Oceans; https://nico-expeditie.nl/

Thema’s
 • Impressie NICO post cruise meeting 2018 (verslag van 12 wetenschappelijke etappes tijdens een reis van 7 maanden over de oceaan);

Online Magazine OverdeZee Stichting Water en Media. Interviews en artikelen over de Noordzee.

Voorbeelden

Website Slim Watermanagement met Bureau Landwijzer en Hydriade. Interviews en verslagen van werkbijeenkomsten: http://slimwatermanagement.nl/voorbeelden

Thema’s
 • Model Predictive Control Noorderzijlvest;
 • HHNK: watersysteem als elektriciteitsbuffer;
 • Verkeerstoren Brabantse Delta;
 • Verslag bijeenkomst regio Rijn-/Maasmonding;
 • Verslag bijeenkomst regio’s IJsselmeergebied en Zoetwater Oost-Nederland.

Jaarrapport RIWA Vereniging voor Rivierwaterbedrijven: https://www.riwa-rijn.org/publicaties/jaarrapporten/

Thema’s
 • Drinkwater: 40 jaar meetstations;
 • Plaszakken tegen röntgencontrastmiddelen in water;
 • Verslag 14e Rijnministersconferentie.
 • Magazine ‘Ons Rivierwater’ (RIWA Rijn en RIWA Maas, 2018);
 • Jaarrapport RIWA Maas (2018)
  (http://www.riwa-maas.org/nc/publicaties.html)