"Beauty is in the eye of its beholder"

(Perceptie is subjectief)

Het optekenen van visie, kennis en ervaring van mensen en organisaties: dat is waar het bij Bureau Portretten in Woorden om draait. U kunt er terecht voor professionele artikelen, interviews en brochures, maar ook voor impressies en verslagen van workshops,discussiebijeenkomsten of mijlpalen in een (beleids)proces.

Ingrid Zeegers, oprichter van Bureau Portretten in Woorden: "Verhalen maken de mens. Ze vormen de context van waaruit we onze wereld zien. Geen verhaal zonder perspectief. Tegelijkertijd is perceptie iets persoonlijks. Zelf bewonder ik mensen en organisaties met een visie, met een boodschap uit het hart. Want als je naar zulke verhalen luistert, kun je echt verstaan waar het om gaat. Het is de kunst om feitelijke informatie met het hart te verbinden en op papier te krijgen. Dan kun je werkelijk je boodschap delen met anderen. Dat is waar ik voor sta.”

Zeegers studeerde natuur- en milieuwetenschappen en heeft ruime werkervaring in de onderzoeks- en advieswereld rond waterbeleid en -beheer. Ze werkte ruim vijftien jaar voor de rijksoverheid voor ze in 2008 begon als schrijver/journalist. Sindsdien interviewde ze vele wetenschappers, bestuurders, projectmanagers en beleidsmedewerkers over tal van thema’s die onze leefomgeving raken (zie portfolio).

"Kijken doe je met je ogen, maar zien gebeurt in het brein”

(Onze ogen zijn niet alleen receptoren maar ook projectoren)

Waarom is het perspectief achter een verhaal belangrijk? Wie over verbeeldingskracht beschikt, ziet een tekst letterlijk voor zich. Onze hersenen construeren zelf een beeld van de teksten die we lezen. Feitelijk zien we met ons brein. Maar er is meer.

De manier waarop we de wereld zien, beïnvloedt de manier waarop onze leefomgeving vorm krijgt. Onderzoekers uit de kwantumfysica toonden aan dat de waarnemer het waargenomen object beïnvloedt. De kijker bepaalt de uitkomst van een experiment.

Wie weet, misschien vormen de verhalen in ons brein dus wel onze fysieke leefomgeving. Dat opent nieuwe mogelijkheden. Zeegers: "Ik hou van een mooie en gezonde wereld, en van mensen die dat met hun kennis en visie mogelijk maken. Wanneer ik als schrijver/journalist een steentje kan bijdragen, ben ik dik tevreden.”